top of page

Hils på Jan Tore

Hils på vår partner, Jan Tore G. Slettedal. Han er en blid, omgjengelig og særdeles kunnskapsrik person.


I sin tidligere jobb som manager i EY har han ledet store teknologiprosjekter nasjonalt og internasjonalt.


Først og fremst bringer han med seg erfaring med prosjektledelse fra store teknologi- og forbedringsprosjekter. Han har blant annet ledet:

  • Digital transformasjon i bygg- og anleggsselskap

  • ERP-prosjekt i kraftselskap

  • Prosessforbedringsprosjekt i energiselskap

  • Roboticsprosjekt i telekomselskap

  • Forbedringsprosjekt i shippingselskap

  • En rekke strategi- og lønnsomhetsforbedringsprosjekter i flere bransjer

Excito er i sterk vekst og opplever økende etterspørsel fra markedet. Med Jan Tore er Excito enda bedre rustet til å bistå selskaper med komplekse verdikjeder til å lykkes med digital transformasjon.bottom of page