top of page

Oppdag hvordan BI kan hjelpe deg med å utnytte dataene dine for bedre resultater. Ta informerte beslutninger og gjør tiltak ved hjelp av sanntidsdata.

Tansformér din bedrift med Business Intelligence

Hva er Business Intelligence?

Business Intelligence (BI) innebærer å samle og analysere data fra ulike kilder for å få innsikt i bedriftens prestasjoner, nøkkeldrivere og KPIer. Dermed får man opp et sannhetsbilde slik at det raskt kan tas strategiske og operasjonelle beslutninger, basert på data, og ikke bare gjetninger og antagelser. BI involverer innsamling, strukturering, fremstilling og analyse av data.

 

For å gjøre en effektiv analyse må dataen fremstilles på en lettfattelig og visuell måte gjennom rapporter og dashboards. BI kan også inkludere prediktiv analyse, som bruker historiske data til å lage modeller som kan forutsi fremtidige trender eller atferd. Med Business Intelligence kan bedrifter reagere raskt på de siste trendene og forbli konkurransedyktige i et datadrevet marked. 

Illustrasjon BI brain white.png

Våre BI-tjenester

Med et skreddersydd dashbord får du en helhetlig oversikt over bedriftens viktigste områder i tilnærmet sanntid. På denne måten kan du handle raskt med høy treffsikkerhet. Du kan også dele denne rapporten med alle interessentene og fagansvarlige.

 

Se for deg at du jobber i en datadrevet anleggsbedrift. Du har oversikt over dagens timeforbruk og fremdrift i prosjektene dine. Disse dataene er knyttet opp mot kalkylen din, så du ser om du er på rett kurs. Er det avvik kan du drille deg ned i dataen og finne flaskehalsen. Du identifiserer aktivitetene og iverksetter tiltak umiddelbart. Kanskje du ser at du ikke flytter like mye masse som beregnet. Ved å se på dataen, kan du finne ut om du har for få maskiner som frakter masse, kanskje de står i kø og venter på graveren eller er anleggsveiene for bratte?

 

På samme måte kan du med BI følge med på nøkkeltall og KPI-er som for eksempel sykefravær, HMS-mål som H- og F-verdier, eller andre relevante nøkkeltall i din bransje. Å sette opp et Power BI-dashbord gir bedriften muligheten til å samle og visualisere data fra ulike kilder på en interaktiv og intuitiv måte.

iStock-1225870864.jpg

BI-reisen

Illustrasjon BI del 1.png

For å få nytte av BI, starter vi med å se på bedriftens verdikjede og få oversikt over systemene som bedriften bruker og dataen som er tilgjengelig. Vi identifiserer også datapunkter som mangler for å skape et helhetlig bilde av verdikjeden til bedriften.

Deretter henter vi data fra disse kildene, systemene eller databasene, og samler de via APIer eller annen integrasjon. Vi henter altså data fra systemer for regnskap, timefangst, HMS, bærekraftstyring, HR, internkontroll, selskapsstyring etc. Videre struktureres dataen og kobles sammen slik at den kan fremstilles.

Etter en kartlegging og oppsett av dataflyt mellom ulike systemer, bygger vi en fremstilling. Ved å visualisere dataen kan du få et enkelt bilde av noe komplekst. Dermed kan du analysere dataen mer effektivt for å støtte beslutningstaking og forretningsstrategi. Vi bistår selvfølgelig med opplæring slik at du og dine kolleger får utnyttet mulighetene dette gir.

Hvordan BI kan hjelpe din bedrift

Ved å bruke BI oppnår du blant annet bedre innsikt i selskapets organisatoriske og finansielle forhold, som for eksempel å forstå hvor man bør sette inn tiltak for å øke produktivitet eller senke kostnader. Dette gjør det mulig å ta informerte, datadrevne beslutninger med høy treffsikkerhet. Du kan identifisere nye muligheter og utfordringer, forbedre og effektivisere forretningsprosesser, noe som gir deg et konkurransefortrinn og styrker bærekraftig vekst.

La oss ta et eksempel: Bedrift A får en overraskelse når den forsinkede månedsrapporten endelig blir lest. Bedrift B derimot, ser status i tilnærmet sanntid og iverksetter tiltak straks avviket oppstår, og kan dermed korrigere kursen løpende.

Power BI

Power BI er et verktøy som hjelper deg med å analysere og visualisere dataene dine på en enkel og visuell måte. Vi hjelper deg med å analysere og presentere dataene dine på en visuell måte gjennom følgende:

Kartlegge tilgjengelig data i din bedrift

Mulighet for deling og samarbeid med kolleger og kunder

Illustrasjon BI ikon 2.png

Importere og koble til data fra forskjellige kilder og sammenstille dem i et verktøy

Automatisert oppdatering av data for alltid å ha fersk informasjon tilgjengelig på PC eller mobil

Skape informative og visuelt tiltalende diagrammer og grafer

Tilpasning av utseende og funksjonalitet etter dine behov

Lage interaktive rapporter og dashbord så du kan utforske og filtrere dataene

Opplæring i bruk av verktøy og grunnleggende dataanalyse

Hvem vi hjelper

Vi har mange års erfaring og solid kunnskap innen bransjer som bygg, anlegg, industri, event og logistikk. Dermed kan du være trygg på at du får verdifull hjelp og støtte av noen som forstår din verdikjede. Uavhengig av størrelse eller bransje, kan alle bedrifter dra nytte av BI. Du får verktøy som gir deg innsikt slik at du kan ta datadrevne beslutninger og iverksette treffsikre tiltak.

 

Skreddersydde BI-løsninger gir nødvendig innsikt for å drive bedrifter på en effektiv og lønnsom måte. Vi opplever at dette digitaliseringsfortrinnet skaper en begeistring blant kundene våre. Det er inspirerende og motiverende å kunne føle seg trygg på at man gjør treffsikre tiltak.

Les om hva vi gjorde for Hæhre Entreprenør her.

AdobeStock_106810030.jpeg

Kontakt oss

Ønsker du å få mer ut av dine data? Excito er her for å hjelpe! Vårt dedikerte team av eksperter innen Business Intelligence og dataanalyse står klare til å svare på dine spørsmål, utarbeide tilbud eller planlegge et møte. La oss sammen utforske hvordan vi kan gjøre det enklere for deg å ta informerte beslutninger, øke din bedrifts suksess og frigjøre kapasitet til verdiskapende aktiviteter.

 

Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale.

bottom of page