top of page

Hæhre måler effektivt gevinstrealisering gjennom Power BI-analyse

Etter å ha innført Landax med suksess, var det nødvendig å evaluere om implementeringen faktisk ga de ønskede resultatene. Det var investert mye ressurser i å standardisere og digitalisere bedriftens prosjektstyringsmodell, og dermed helt avgjørende å sikre at systemet faktisk leverte de forventede resultatene. Les her om hvordan vi bistod Hæhre med analyse, design, konfigurering og opplæring i styringssystemet Landax. Hva bidro vi med? For å realisere gevinstene, var naturligvis brukeradopsjon den største faktoren. Uten at systemet ble brukt, fikk bedriften ingen data og systemet fikk ingen verdi. Vi ønsket å kartlegge hvorvidt Landax var tatt i bruk, både i prosjekter og av de ansatte, men også hvordan styringssystemet ble brukt på tvers av modulene. Sammen med Hæhre identifiserte vi KPI-er og datapunkter som ville gi best mulig innsikt. Gjennom Landax sine API-er hentet vi data fra flere moduler, og koblet disse sammen i Power BI. Slik kunne vi bygge dashbord og filtrere dataen for å få en interaktiv visualisering av nøkkeltall. Hvilken verdi skapte dette?

Ledelsen har fått en tydelig oversikt over bruken av Landax, med nøkkeltall som viser graden av adopsjon av brukerne og prosjektene. Ledelsen kunne også se hvor det var behov for ytterligere opplæring. Dynamiske rapporter har gjort det mulig å analysere avvik grundig og identifisere rotårsakene, slik at tiltak kunne iverksettes og gevinstene realiseres. Med Excito Consultings kompetanse og Power BI-løsning kan bedriften deres oppnå en strukturert tilnærming til data og få verdifull innsikt. Ta kontakt i dag for en samtale om hvordan dere kan forvandle deres bedrift ved å utnytte dataenes fulle potensial.


Comentarios


bottom of page