top of page

Får du klump i magen når du hører ordet digitalisering?

Vi vet at for mange kan digitalisering være et stort fjell. Å gi slipp på ringpermen og mappestrukturen er kanskje ikke det enkleste. "Det fungerer jo", "vi har ikke tid nå" og "jeg har funnet mitt eget system" er noen av argumentene vi ofte hører.


Digitalisering dreier seg ikke bare om å ta ned risikoen hvis en prosjektleder slutter eller krise inntreffer, men om å skaffe seg et konkurransefortrinn i form av økt produktivitet og lønnsomhet.

Vi har hjulpet flere bygg- og anleggsbedrift med å gå fra tradisjonell mappestruktur til å ta i bruk et komplett digitalt verktøy for å styre alle viktige oppgaver og prosesser. På denne måten kunne de fase ut mange andre systemer og samle alle kritiske aktiviteter inn i ett digitalt system.


Vi bistår bedrifter i overgangsfasen mellom deres gamle system og helt frem til at et nytt og tilpasset digitalt system er i bruk. Etter mange år i bransjen setter vi oss raskt inn i måten dere jobber på, og skreddersyr systemer som fungerer i det daglige arbeidet.


bottom of page