top of page

Hæhre

Excito Consulting har bistått Hæhre Entreprenør med å standardisere og digitalisere sin prosjektstyringsmodell. De har også tatt i bruk Power BI for å få bedre innsikt og styring av virksomheten.
bottom of page