top of page

Sartor & Drange

- De traff godt med vurderingen, rett på sak med forståelse av bransjen, utbryter Håvard Jonassen, Personal- og IT-ansvarlig i Sartor & Drange. Excito har bistått med målsetting og utarbeidet en digital strategi for de dyktige folka i Sartor & Drange. Nå vet de hvor de skal starte på veien mot en mer datadrevet hverdag!


Nysgjerrig på leveransen? Sjekk her da vel.


Problemstilling

Sartor & Drange har et bredt spekter av oppdrag og prosjekter – både små og store – i ulike fagområder og med varierende kompleksitet og ulike kundekrav. Det brede spekteret gjorde at de ikke fant et system som dekket deres behov, og derfor i stor grad brukte Excel og manuelle prosesser tilpasset de ulike prosjektene. Den unike dynamikken har ført til lav grad av standardisering og systemstøtte som har ført til høy nøkkelmannsrisiko. Det har vært krevende å drifte etter «best practice». Hos Sartor & Drange sto altså behovet for digitalisering klart, men veien frem var uklar. Med spørsmål om hva som skulle gjøres, henvendte de seg til oss i Excito for hjelp.


Hva gjorde vi?

Dybdeintervjuer av flere ansatte i Sartor & Drange avdekket styrker, svakheter og synspunkter som dannet grunnlaget for å sette mål og strategi. Excito har utarbeidet mål og strategi for Sartor & Drange som er spisset mot å gi raske gevinster parallelt med en helhetlig og bærekraftig digital transformasjon. Vi har gitt konkrete forslag til aksjoner som kan gjøres for å bli mer standardiserte og på sikt mer datadrevne. En datadrevet fremtid er dermed nå innen rekkevidde!

 

Resultater

Sluttleveransen ga tydelige anbefalinger om mål og strategi for Sartor & Dranges videre digitaliseringsprosess. Sartor & Drange har nå et tydeligere bilde av hvordan dagens situasjon er.


- Vi har fått konkrete råd for hvordan vi bør gå frem for å få full oversikt over data, senke nøkkelmannsrisikoen og møte de ulike kundekravene. Anbefalingene danner et godt grunnlag for veien videre, sier Håvard Jonassen, Personal- og IT-ansvarlig i Sartor & Drange.

For Sartor & Drange er veien mot standardisert arbeid og digitalisering ikke bare en strategisk beslutning, men en konkret nøkkel til suksess i dagens komplekse forretningsverden.

 

Vil du bli en mer robust bedrift med lavere nøkkelmannsrisiko, få bedre innsikt og mer kontroll på prosjektene, få lavere kostnader og jobbe mer effektivt? Kontakt oss for en uforpliktende prat.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page